علیرضا ملاحسنی

علیرضا
ملاحسنی


کتاب
مفاتیح الحیات

مفاتیح الحیات
رفتاری

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشموضع نگار

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1391

نوبت چاپ30

ناشراسراء

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

این اثر جاویدان از حضرت استاد آیت الله جوادی آملی طی پنج هزار روایت به گروه نمایه ساز و موضوع نگار مرکز فرهنگ و معارف قرآن قرار گرفت تا روایات تعیین شده ،موضوع نگاری و نمایه سازی شوند پس از شش ماه تلاش گروه نمایه سازی ،اطلاعات استخراج شده به مؤسسه اسرا تحویل گردید و پس از مراحل تحقیق و تألیف به چاپ رسید که با استقبال خوبی بارها بچاپ رسید . مجموعه اطلاعات این اثر حاوی رفتار های صحیح یک مسلمان است که توسط توصیه های ستارگان درخشان الهی برای ما انسانها بازگو شده است.

چکیده