مهدی صبائی

مهدی
صبائی


کتاب
پرسش وپاسخ پیرامون نماز جمعه

پرسش وپاسخ پیرامون نماز جمعه
فقهی وسیاسی ،اجتماعی

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمؤلف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1386

نوبت چاپ-

ناشرشورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده