قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
شرح مبسوط وصیت نامه امام خمینی

شرح مبسوط وصیت نامه امام خمینی
سیاست

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1380

نوبت چاپسوم

ناشرفصیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

شرح و تفسیر وصیت نامه امام خمینی است

چکیده