رضا محمدی

رضا
محمدی


مقاله
مفهوم بیع در فقه اسلامی

مفهوم بیع در فقه اسلامی
فقه و حقوق خصوصی

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمترجم

زبانفارسی

محل نشرمجله فقه اهل بیت علیه السلام شماره 65

شماره نشریه-

تاریخ انتشار1390

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده