محمد رضا کلان فریبائی

محمد رضا
کلان فریبائی


مقاله
مسیحیت ارتدوکس شرق؛ روسیه، اوکراین وگرجستان (بررسی استراتژی همگرایی)

مسیحیت ارتدوکس شرق؛ روسیه، اوکراین وگرجستان (بررسی استراتژی همگرایی)
گفتگوی ادیان

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

محل نشرمجله مطالعات منطقه ای

شماره نشریه-

تاریخ انتشار1393

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

-

چکیده