علیرضا ملاحسنی

علیرضا
ملاحسنی


کتاب
تفسیر راهنما

تفسیر راهنما
تفسیر

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشمدیر نمایه سازی

زبانفارسی

تعداد جلد20 جلد

سال چاپ1379

نوبت چاپ-

ناشرانتشارات دفتر تبلیغات

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

حدود 24 دفتر 200 برگ دست نویس در ده 60-70 که حاوی اطلاعات واژگان قرآنی بود توسط حضرت آیه الله هاشمی رفسنجانی به گروهی از محققان مرکز معارف قرآن برای تحقیق و فیش نگاری داده شد در بدو امر کمیته های علمی برای ادامه کار صورت گرفت خوشبختانه با تلاش بی وقفه محققان این اثر ارزشمند پس یک ده به ثمر نشست . این اثر در گرایش تفسیر اثر نو و حائز اهمیت است که بارها در مراکز سنجش علمی به عنوان اثر برتر و اثر سال قرار گرفته است.

چکیده