علیرضا ملاحسنی

علیرضا
ملاحسنی


کتاب
فرهنگ قرآن

فرهنگ قرآن
تفسیر

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشعضو هیت علمی گزینش اصطلاحات و واژگان

زبانفارسی

تعداد جلد20 جلد

سال چاپ1384

نوبت چاپ-

ناشرانتشارات دفتر تبلیغات

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

این اثر با انتخاب واژگان قرآن در کمیته علمی به گروه های دگر واگزار و در نهایت آیات مربوط به موضوع قرآنی جمع آوری و از نگاه های مختلف بررسی می شود این اثر نیز توسط حضرت آیه الله هاشمی رفسنجانی که حاصل تلاش او در زندانهای ستم شاهی در درون سلولها بود به مرکز فرهنگ و معارف قرآن بجهت بررسی و توانمندیهای گروه تفسیر ارائه شد و د 33 مجلد به پایان رسیده است . از مزایای این اثر مرجع بودن برای محققان قرآنی است که با استقبال خوبی واقع شده است .

چکیده