علیرضا ملاحسنی

علیرضا
ملاحسنی


کتاب
اصطلاحنامه معارف قرآن

اصطلاحنامه معارف قرآن
واژه شناسی

جزئیات

نحوه تهیهگروهی

نقشهیات علمی و تحریریه

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1385

نوبت چاپ-

ناشرانتشارات دفتر تبلیغات

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

این اثر از آثار کم نظیر در رشته دانش ها قرآنی است و می توان گفت اولین اثر در رشته اصطلاحنامه قرآن است . کاربرد این اثر برای قرآن پژوهان اهمیت ویژه ای دارد متأسفانه از آنجاکه کاربرد اصطلاحنامه در حوزه های علمی بدرستی شناخته نشده است این نوع تألیف ها مورد بی مهری محققان واقع می شود مشابه این نوع آثار در دیگر علوم چون جامعه شناسی ، روانشناسی ، علوم سیاسی و.... در میان دانشجویان ویژه خود از جایگاه خاصی برخورد دار است .

چکیده