علیرضا ملاحسنی

علیرضا
ملاحسنی


کتاب
چشم زخم در قرآن ، روایات ، تاریخ و فرهنگ

چشم زخم در قرآن ، روایات ، تاریخ و فرهنگ
علوم قرآنی

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمألف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1392

نوبت چاپچاپ دوم

ناشربوستان کتاب

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

این اثر با بررسی حقیقت چشم زخم از نگاه قرآن و روایت و... به موارد خرافی برخی باورهای عامیانه نیز پرداخته است . تلاش شده است تا از منظر علمی نیز باور به شور چشمی با مستندات قرآنی و روایی و شواهد عینی و تاریخی تطبیق شود که با یک مقدمه و سه بخش و یک خاتمه تنظیم شده است . نوشته حاضر در نمایشگاه بین المللی قرآن در سال 1390 به عنوان کتاب برتر شناخته شده و افتخار لوح تقدیر تالیفات برتر حوزه نیز قرار گرفت .

چکیده