جواد ترکاشوند

جواد
ترکاشوند


کتاب
به خواب شیرین بروید؛ خواب و بی خوابی

به خواب شیرین بروید؛ خواب و بی خوابی
اختلالات خواب و درمان آن

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشنویسنده

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1391

نوبت چاپ-

ناشرمرکز مشاوره موسسه امام خمینی ره

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

با ت وجه به اینکه یک سوم عمر انسان در خواب می گذرد و با توجه به تاثیر یک خواب کامل بر جنبه های روحی و جسمی انسان، این کتاب به بررسی انواعی از اختلالات خواب که در اثر یک بیماری زمینه ای بوجود نیامده است، می پردازد و جهت رفع آنها راهکارهایی ارائه میدهد.

چکیده