ایمان ابراهیمی

ایمان
ابراهیمی


پايان نامه
دراسة فی اخبار باب التعارض

دراسة فی اخبار باب التعارض
اصول فقه

جزئیات

رشته علمیاصول فقه

سطح3

محل دفاعحوزه علمیه قم

سال ارائه1393

استاد راهنماآیت الله احمد عابدی

استاد مشاورآیت الله محمد مسعودی

استاد داور-

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

یک بررسی جامع نسبت به روایات باب تعارض. این بررسی، از سه جنبه روایی، رجالی، و فقه الحدیثی صورت گرفته است.

چکیده