قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
معلم نمونه

معلم نمونه
شهیدمطهری

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپچهارم

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

فصل اول کتاب درخصوص مقام معلم در اسلام و مختصات یک معلم نمومه است . و فصل دوم کتاب در اوصاف شهیدمطهری به عنوان یک معلم نمونه است.

چکیده