قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
آب و سرآب 2

آب و سرآب 2
نقدعرفانهای نوظهور

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپدوم

ناشر-

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

بررسی و نقد و تخلیل عرفانهای نوظهور (افکار دکتر سروش ) و اثبات برتری عرفان اسلامی بر سایر عرفانها

چکیده