قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
شکوفه ها

شکوفه ها
رمان

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1388

نوبت چاپاول

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

این کتاب نقد عرفان اجنبی( عرفان اشو) است که به زبان رمان نوشته شده است. در ضمن به برتری عرفان اسلامی نیز به طور اختصار پرداخته شده است.

چکیده