قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
جبر و اختیار در مثنوی مولوی

جبر و اختیار در مثنوی مولوی
کلام و عرفان

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپد

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

بررسی تشریحی و استدلالی مسئله جبر و اختیار از نظر مولوی در مثنوی مولوی است

چکیده