قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
عرفان حج

عرفان حج
عرفان و عبادت

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1394

نوبت چاپاول

ناشرانتشارات روزنامه اطلاعات

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

به بررسی عرفان موجود در مناسک حج پرداخته است.

چکیده