قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
تفسیر موضوعی مثنوی

تفسیر موضوعی مثنوی
عرفان وشعر

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1392

نوبت چاپدوم

ناشرانتشارات روزنامه اطلاعات

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

به بررسی موضوعاتی از قبیل ؛ قرآن در مثنوی، مریم و مسیح در مثنوی وعلی(ع) در مثنوی و ......پرداخته است

چکیده