قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
طنز و طنازی در مثنوی

طنز و طنازی در مثنوی
عرفان وشعر

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1386و1389

نوبت چاپاول

ناشرانتشارات روزنامه اطلاعات

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

به بررسی مسائل طنزی در مثنوی پرداخته و نکات اخلاقی و عرفانی موجود در هریک از حکایتتها را نیز بیان کرده است.

چکیده