قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
آیات و احادیث در کلیات شمس تبریزی

آیات و احادیث در کلیات شمس تبریزی
عرفان و قرآن

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1386و1389

نوبت چاپ-

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

اشعاری که به آیه یا روایتی اشاره داشته را به همراه آیه و حدیث و ترجمه آنها آورده است

چکیده