قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
اندیشه عطار

اندیشه عطار
تبیین اندیشه عطار نیشابوری است

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1377

نوبت چاپ-

ناشرطلایه

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

به بررسی جند موضوع اساسی عرفانی از دیدگاه عطار نیشابوری پرداخته است.

چکیده