قادر فاضلی

قادر
فاضلی


کتاب
یاد یار

یاد یار
خاطرات

جزئیات

نحوه تهیهفردی

نقشمولف

زبانفارسی

تعداد جلد1 جلد

سال چاپ1378

نوبت چاپدوم

ناشرفضیلت علم

لینک اینترنتی اثر-

فایل اثر-

تعداد 160 خاطره از علامه جعفری به همراه چند نظر دیگر علمی از ایشان است.

چکیده