آثار طلاب و فضلای استان البرز


کتاب

عنوانانسان و جهان

موضوعفلسفی

صاحب اثرمحمد رضا کلان فریبائی


مقاله

عنوانجوان ، عفاف و پاکدامنی

موضوعاخلاقی

صاحب اثرسیداحمد حسینی متولی


مقاله

عنوانتربیت فرزند بر محبت اهل بیت علیهم السلام

موضوع-

صاحب اثرسیداحمد حسینی متولی


مقاله

عنوانفرهنگ و تمدن زمینه ساز

موضوعتمدن و مهدویت

صاحب اثرمحمد رضا کلان فریبائی


مقاله

عنوانمسیحیت ارتدوکس شرق؛ روسیه، اوکراین وگرجستان (بررسی استراتژی همگرایی)

موضوعگفتگوی ادیان

صاحب اثرمحمد رضا کلان فریبائی


کتاب

عنوانتفسیر راهنما

موضوعتفسیر

صاحب اثرعلیرضا ملاحسنی


کتاب

عنوانفرهنگ قرآن

موضوعتفسیر

صاحب اثرعلیرضا ملاحسنی


کتاب

عنواناصطلاحنامه معارف قرآن

موضوعواژه شناسی

صاحب اثرعلیرضا ملاحسنی


کتاب

عنوانمفاتیح الحیات

موضوعرفتاری

صاحب اثرعلیرضا ملاحسنی


کتاب

عنوانچشم زخم در قرآن ، روایات ، تاریخ و فرهنگ

موضوععلوم قرآنی

صاحب اثرعلیرضا ملاحسنی