آثار طلاب و فضلای استان البرز


پايان نامه

عنوانبایسته های بازنمایی شخصیت زن در سریال های تلویزیونی از منظر اسلام

محل دفاعدانشکده صدا و سیما - قم

پژوهشگرمحمد هادی قره داغی


مقاله

عنوانجایگاه اصل علیت در الهیات اسلامی

موضوعاصل علیت

صاحب اثراصغر آقائی


مقاله

عنوانخیر و شر از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی

موضوعخیر و شر

صاحب اثراصغر آقائی


مقاله

عنوانبررسی پیشینه ایده تشکیل شورای نگهبان

موضوعتاریخ حقوق

صاحب اثررضا محمدی


پايان نامه

عنواندراسة فی اخبار باب التعارض

محل دفاعحوزه علمیه قم

پژوهشگرایمان ابراهیمی


مقاله

عنوانحضرت خضر علیه السلام

موضوعمدخل ویژه حضرت خضر علیه السلام در قرآن و تفاسیر

صاحب اثرایمان ابراهیمی


کتاب

عنوان «فقه سیاسی وجمهوری اسلامی»

موضوعفقه سیاسی

صاحب اثرکمال اکبری


کتاب

عنوان«تاملاتی در دین ورسانه»

موضوعدین ورسانه

صاحب اثرکمال اکبری


کتاب

عنوانسیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب»

موضوعسیاسی

صاحب اثرکمال اکبری


کتاب

عنوانجشن حضور

موضوعتکلیف

صاحب اثرکمال اکبری