آثار طلاب و فضلای استان البرز


کتاب

عنوانیاد یار

موضوعخاطرات

صاحب اثرقادر فاضلی


کتاب

عنوانحکمت سیاسی یا سیاست حکیمانه در اسلام

موضوعسیاست اسلامی

صاحب اثرقادر فاضلی


کتاب

عنوانجاوید نامه

موضوعسیاسا

صاحب اثرقادر فاضلی


کتاب

عنوانشرح مبسوط وصیت نامه امام خمینی

موضوعسیاست

صاحب اثرقادر فاضلی


کتاب

عنوانقرآت از زبان قرآن

موضوعقران

صاحب اثرقادر فاضلی


پايان نامه

عنوانراه هامقابله باحنگ نرم ازدیدگاه قرآن وروایات

محل دفاع-

پژوهشگراحمد هادی


پايان نامه

عنوانبررسی فقهی انکار ضروری دین

محل دفاعحوزه علمیه قم- دارالشفاء

پژوهشگرفرهاد پورکیوان


کتاب

عنوانانکار ضروری دین در آینه فقه

موضوعفقه معاملات

صاحب اثرفرهاد پورکیوان


مقاله

عنوانارزيابي ديدگاه مفسران در تبيين معناي خلق و امر در آيه 54 سوره اعراف

موضوع-

صاحب اثرابراهیم فرجی


مقاله

عنوانبررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم امت واحد با تأکید ‌بر اندیشه‌های عبده، علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی

موضوع-

صاحب اثرابراهیم فرجی