نام شهید مجید سعیدی
نام پدر محمد ابراهيم
تاریخ تولد 1346/10/10
محل تولد ساوجبلاق
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1363/8/16
عملیات پاکسازی کردستان
نحوه شهادت اصابت گلوله به سر
محل شهادت بوكان
محل دفن گلزار شهدای برغان
نام شهید مجتبی کاویانی
نام پدر غلامرضا
تاریخ تولد 1342/3/2
محل تولد اشتهارد
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1362/1/22
عملیات والفجر 1
نحوه شهادت اصبت گلوله وتركش
محل شهادت فکه
محل دفن امامزاده ام كبری و ام صغری اشتهارد
نام شهید قادر اسدی
نام پدر زين ا لعابدين
تاریخ تولد 1346/10/8
محل تولد هشترود
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1361/7/12
عملیات مسلم بن عقیل
نحوه شهادت اصابت ترکش به سر
محل شهادت سومار
محل دفن امامزاده محمد کرج
نام شهید غلامعلی آران
تاریخ تولد 1347/8/1
محل تولد کرج
وضعیت تأهل مجرد
نحوه شهادت اصابت ترکش
محل شهادت جزیره مجنون
محل دفن گلزار شهدا کرج
نام شهید غلامرضا مرتضوی
نام پدر نصرالله
تاریخ تولد 1349/4/18
محل تولد كرج
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1366/10/12
عملیات پدافندي
نحوه شهادت اصابت تركش
محل شهادت انديمشك
محل دفن بهشت فاطمه شهر قدس
نام شهید علی مهرانی
نام پدر حاج آقا
تاریخ تولد 1339/10/2
محل تولد طالقان
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل متاهل
تاریخ شهادت 1362/12/25
نحوه شهادت اصابت تركش
محل شهادت جزيره مجنون
محل دفن امامزاده محمد کرج