نام شهید حسن گروسی
نام پدر احمد
تاریخ تولد 1344/4/17
محل تولد مردآباد - کرج
تحصیلات اول راهنمایی/ مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1361/1/27
نحوه شهادت اصابت تركش
محل شهادت سرپل ذهاب
محل دفن گلزار شهدا مردآباد
نام شهید جواد فرهنگی
نام پدر غلام حسن
تاریخ تولد 1345/3/15
محل تولد تهران
تحصیلات سیکل / مقدمات حوزه
وضعیت تأهل متأهل
تاریخ شهادت 1364/12/5
عملیات والفجر 8
نحوه شهادت اصابت ترکش به سر
محل شهادت فاو
محل دفن امامزاده محمد (ع) کرج
نام شهید بهروز ملاداودی
نام پدر آقابالا
تاریخ تولد 1345/6/8
محل تولد طالقان
تحصیلات سیکل / مقدمات حوزه
وضعیت تأهل متأهل
تاریخ شهادت 1365/4/10
عملیات کربلای 1
نحوه شهادت اصابت ترکش
محل شهادت جزیره مجنون
محل دفن گلزار شهدا وشته -از توابع طالقان
نام شهید جواد ابوالقاضی
نام پدر علی
تاریخ تولد 1348/12/2
محل تولد ملایر
تحصیلات دیپلم / مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1366/4/15
عملیات نصر 4
نحوه شهادت اصابت ترکش نارنجک
محل شهادت ماووت، عراق
محل دفن امامزاده محمد (ع) کرج
نام شهید اسماعیل یزدان یار
نام پدر احمد
تاریخ تولد 1344/1/2
محل تولد کرج، روستای برغان
تحصیلات سطح 1 حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1364/11/27
عملیات والفجر 8
نحوه شهادت گلوله و تركش
محل شهادت فاو، اروند رود
محل دفن بهشت زهرا (س) قطعه 53
نام شهید حسن سلیمانی اشتهاردی
نام پدر اباذر
تاریخ تولد 1339/1/2
محل تولد کرج
تحصیلات سطح 2 حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1365/9/2
عملیات والفجر 8
نحوه شهادت اصابت تركش
محل شهادت فاو
محل دفن گلزار شهدای کرج