نام شهید شهید اسماعیل شکوهی
نام پدر حسن
تاریخ تولد 1347/4/3
محل تولد کرج
تحصیلات دیپلم / مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1363/12/22
عملیات بدر
نحوه شهادت گلوله و ترکش
محل شهادت شرق دجله
محل دفن گلزار شهدا
نام شهید شهید ابوالقاسم رزاقی
نام پدر احمد
تاریخ تولد 1331/7/3
محل تولد روستای ناریان (از توابع طالقان)
تحصیلات سطح 3 حوزه
وضعیت تأهل متأهل
تعداد فرزندان 2 پسر 2 دختر
تاریخ شهادت 1364/12/1
نحوه شهادت انفجار هواپیما توسط جنگنده های دشمن بعثی
محل شهادت اهواز
محل دفن گلزار شهدای قم