نام شهید علی محجوب
نام پدر نسيم
تاریخ تولد 1345/2/24
محل تولد ساوجبلاق
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1367/2/28
نحوه شهادت اصابت ترکش
محل شهادت ماووت عراق
محل دفن گلزار شهداي نظرآباد
نام شهید علی عبدلی
نام پدر محمد
تاریخ تولد 1337/10/9
محل تولد شهر بابک / کرمان
تحصیلات سطح یک حوزه
وضعیت تأهل متأهل
تعداد فرزندان دو دختر
تاریخ شهادت 1365/10/19
عملیات کربلای 5
محل شهادت شلمچه
محل دفن گلزار شهدای شهر بابک
نام شهید عباس پیرویسی
نام پدر وجيه الله
تاریخ تولد 1346/1/18
محل تولد کرج
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1364/11/24
عملیات والفجر 8
نحوه شهادت موج گرفتگی شدید انفجار
محل شهادت فاو
محل دفن امامزاده محمد کرج
نام شهید صدرالله خدری
نام پدر رمضان
تاریخ تولد 1342/2/5
محل تولد کرج
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1363/3/11
نحوه شهادت اصابت ترکش
محل شهادت سردشت
محل دفن امامزاده سپهسالار کرج
نام شهید سید مهدی حسینی چراغی
نام پدر سيد يدالله
تاریخ تولد 1342/3/2
محل تولد قم
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1360/3/9
نحوه شهادت اصابت ترکش
محل شهادت سرپل ذهاب
محل دفن گلزار شهدای امام زاده محمد کرج
نام شهید سید مهدی اعتصامی
نام پدر سيد علي محمد
تاریخ تولد 1348/8/16
محل تولد کرج
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1365/2/12
نحوه شهادت اصابت ترکش
محل شهادت فکه
محل دفن امامزاده محمد کرج