نام شهید علی خوش رفتار بیاتی
نام پدر قربانعلي
تاریخ تولد 1342/9/9
محل تولد کرج
تحصیلات دیپلم ریاضی / سطح یک حوزه
وضعیت تأهل متأهل
تعداد فرزندان یک دختر
تاریخ شهادت 1362/12/4
عملیات خیبر
محل شهادت جزيره مجنون
محل دفن امامزاده محمد کرج
نام شهید حسینعلی افشار
نام پدر وجيه الله
تاریخ تولد 1348/6/4
محل تولد ساوجبلاق
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1367/6/17
نحوه شهادت اصابت ترکش
محل شهادت سد دز
محل دفن گلزارشهدا ساوجبلاغ
نام شهید حسین شعبانی
نام پدر نظرعلي
تاریخ تولد 1345/6/30
محل تولد ساوجبلاق
تحصیلات سوم دبیرستان / مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1365/3/27
عملیات والفجر مقدماتی
نحوه شهادت اصابت ترکش
محل شهادت مهران
محل دفن بهشت رضای نظرآباد
نام شهید حسین اویسی
نام پدر عبدالحسين
تاریخ تولد 1342/2/20
محل تولد قم
تحصیلات سطح یک حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1361/5/7
عملیات رمضان
نحوه شهادت اصابت ترکش
محل شهادت پاسگاه زید
محل دفن گلزار شهدای حصارک کرج
نام شهید کاظم پوردهقان
نام پدر غلامعلي
تاریخ تولد 1347/8/1
محل تولد ساوجبلاق
تحصیلات مقدمات حوزه
وضعیت تأهل مجرد
تاریخ شهادت 1362/12/07
عملیات خیبر
نحوه شهادت اصابت گلوله و ترکش
محل شهادت جزیره مجنون
محل دفن جاويدالاثر
نام شهید علی اصغر حافظ
نام پدر علی
تاریخ تولد 1341/1/20
محل تولد تبریز
تحصیلات سطح دو حوزه
وضعیت تأهل متأهل
تعداد فرزندان یک پسر
تاریخ شهادت 1362/12/17
عملیات خیبر
محل شهادت جزیره مجنون
محل دفن مفقود الأثر